De Klanten van Cronenburg Investment BV

Onze klanten zijn ondernemers die als Zelfstandig Professional actief zijn en  bieden hun diensten aan in tal van sectoren van onze economie. Ze hebben gekozen voor een samenwerkingsvorm die passend is bij de aard van hun opdrachten. De samenwerking tussen de Professional en Cronenburg Investment BV bestaat in eerste instantie uit een aandelenparticipatie van Cronenburg Investment BV in de (vaak nog op te richten) BV van de Professional en daarnaast uit het aanbieden van diverse vormen van dienstverlening die de Professional in staat stelt om de BV in stand te houden en zorg te dragen voor een gezonde bedrijfsvoering.

DBA-BV is de werkmaatschappij van Croneburg Investment BV die deze vorm van dienstverlening uitvoert.

Door deze samenwerking kan de Professional zich volledig toeleggen op zijn of haar expertise en hoeft zich minder ‘druk te maken’ over allerlei andere belangrijke maar tijdrovende zaken zoals het voeren van de administratie etc.

DBA-BV beheert als het ware de instandhouding van de BV tot en met het uitvoeren van de volledige administratie en boekhouding. Daarnaast bemiddelt of assisteert DBA-BV, indien dat gewenst is uiteraard, bij allerlei zaken zoals verzekeringen en financieringsvraagstukken. We treden graag op als ‘sparingpartner en collega’ van elke DBA-BV professional.