Over Cronenburg Investment BV

Cronenburg Investment BV is als investeringsmaatschappij eind 2017 opgericht en heeft de activiteiten van DBA-BV overgenomen.  We hebben ons tot doel gesteld om een volwaardig maar onafhankelijk partner te zijn en te handelen ten dienste van onze klanten.

Wij streven een persoonlijke benadering na en zien naast een zakelijk partnerschap, door middel van aandelenparticipatie in elke BV, ook nadrukkelijk meerwaarde in een persoonlijke verbondenheid met elke ondernemer die een samenwerking met ons aangaat. Het investeren in het gezamenlijke doel, namelijk;  het uitoefenen van een gezonde en waardevolle bedrijfsvoering.

Het is juist het persoonlijke contact wat maakt dat elke ondernemer zich gehoord, gesteund en gewaardeerd moet voelen, maar bovenal meerwaarde ervaart in de uitoefening van zijn of haar zakelijke inspanningen en activiteiten.

 

De naamgever van Cronenburg Investment B.V. is het archeologisch     monument Croonenburgh bij Castricum.

Op het terrein aan de Heemstederweg lag in de middeleeuwen het stenen huis met hofstede Croonenburgh. De naam van de huidige boerderij herinnert hier nog aan. Behalve een kasteelplaats zijn er ook resten van bewoning uit de Late IJzertijd, Romeinse tijd en de Middeleeuwen in de grond aanwezig.

De combinatie van vervlogen tijden en wellicht grandeur van het ‘Huis te Castricum’. De verborgen fundamenten van het vrijwel onbekende Huis te Castricum, het latere Cronenburg, prikkelen de fantasie. Deze lange en bewogen geschiedenis van Croonenburgh maken deze naam speciaal en indrukwekkend. Dat is precies wat Croneburg Investment BV ook wil zijn.